GAUDÍ I EL MODERNISME A CATALUNYA / Arquitectura / Gaudí / Barcelona / Conjunt Bellesguard

     Inici   Modernisme    Passeig   Museu Virtual   Arquitectura   Escultura   Pintura   Arts Decoratives   Literatura   Música   

     Àrea especial Catedrals del vi   Edificis desapareguts   Modernisme funerari   Projectes no realitzats   Modernisme català fora de Catalunya   
     Bibliografia    Novetats   Propòsit   Contacti'ns   Dades d'audiència

Gaudí: BELLESGUARD

[English] [Français] [ Castellano]

Dades pràctiques   El conjunt de Bellesguard   La casa Figueras (Torre Bellesguard)    El viaducte   L'Església del Santíssim Redemptor    Les restes del Castell del rei Martí l'Humà   Imatges  
Fonts i informació addicional:  Fonts, notes i referències   Links   Bibliografia   Altres obres de Gaudí
 
Conjunt arquitectònic de Bellesguard amb edificis de Gaudí i Bernardí Martorell.
[1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Gaudí: Façana principal, entrada i torre de la Casa Bellesguard.
[2]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaudí: Viaducte de Bellesguard
[3]

 

 

 


 
Restes del castell de Martí I l'Humà a Bellesguard
[4]

 

Bernardí Martorell i Puig: Exterior de l'església del convent del Santissim Redemptor a Bellesguard.
[5]

Dades pràctiques:
Adreça:    Carrer Bellesguard, 16-20     08022  Barcelona     Ubicació a Google Maps
Interès: xxxx (4 sobre 5).  La Casa Figueras que és una de les parts del conjunt va ser declarada Bé Cultural d’Interès Nacional el 24 de juliol de 1969. Veure també més avall "Declaracions oficials de reconeixement monumental"
Estat de conservació: 
Bo. L’any 2008 es van realitzar treballs a la Casa Figueras de consolidació de la coronació de la torre i reparacions de fissures en altres parts de l’edifici.
Transport:  Autobús 123
Visites:  La casa Figueras (Torre Bellesguard) es de propietat privada i l'interior no es pot visitar sense prèvia petició. Pel que fa a la resta de construccions del conjunt, en cada apartat expliquem la manera d’accedir-hi
Ruta del Modernisme

El conjunt de Bellesguard

Bellesguard és un indret deliciós, fresc a l’estiu, situat a la part alta de Barcelona, a tocar de la serra de Collserola. Es un lloc que invita al descans i a gaudir de la tranquil·litat del camp encara que ara com al segle XV la proximitat de la capital de Catalunya permet un ràpid contacte amb els centres de decisió política. Aquesta va ser probablement la raó de que fos el lloc escollit pel rei Martí l'Humà, últim en línia directa de la dinastia del Casal de Barcelona. De fet, d’aquest rei culte i humanista li prové la seva denominació Bell Esguard, tal com ens record l’erudit arquitecte Bassegoda Nonell, que cita una carta del rei en que donava a la propietat aquesta denominació. Altres autors n’atribueixen l’autoria a Bernat Metge (escriptor, traductor, erudit i secretari del rei).
El rei adquirí els terrenys de Bellesguard al mercader Pere Safont l’any 1408 i s’hi feu construir una residència estival l’any 1410. No en va poder fruir per gaire temps, encara que fos el lloc en que va contraure matrimoni amb la seva darrera muller Margarida de Prades. Efectivament en morir el rei l’any 1420, la seva muller Margarida se’n va anar a residir al convent de Valldonzella l'any 1422, ja sota la dinastia castellana dels Trastàmara (adversària del Casal dels Comtes de Barcelona, que havien governat el país durant prop de sis-cents anys) com a conseqüència del Compromís de Casp.
Els Trastàmara amb una visió més aviat hispanocèntrica molt diferent de la de la casa dels Comtes de Barcelona, mai van manifestar un interès per aquesta residència. Com a conseqüència, el castell es va anar transmetent successivament a la vídua del rei Martí, Margarida de Prades, a la seva cunyada Violant de Bar, entrant posteriorment en un període de decadència i essent posteriorment venuda a la parròquia dels Sants Just i Pastor de Barcelona, i més tard se’n va vendre una part a la comunitat de monges Oblates del Santíssim Redemptor que hi van construir l’annexa Església encarregada a Bernardí Martorell. Finalment, ja en els últims anys del segle XIX, es va vendre la finca a Joan Baptista Grau i Vallespinós bisbe en aquella època d'Astorga -una llista completa de tots els canvis de propietat així com altres informacions d’interès, disponibles al web " http://upcommons.upc.edu/pfc/handle/2099.1/4403?locale=ca" - .Aquest bisbe amic de Gaudí va condicionar en el seu testament que a la seva mort, els terrenys havien de ser venuts i la suma resultant entregada a un col·legi de fills d’obrers de Reus, de on també era fill Antoni Gaudí. Aquest va ser encarregat de la transacció l’any 1900 i va signar el contracte de compra corresponent en representació de la nova propietària María Sagués i Molins vídua de Jaume Figueras comerciant de farines a Barcelona el dia
12 de juny de 1900 per un import de 105.000 pessetes .
Per totes aquestes raons, el lloc tenia un potent contingut patriòtic, a part de la seva incontestable bellesa que va atreure fortament Gaudí, qui també va considerar de gran interès històric les escasses restes de l’antic castell - alguns murs, un pati, etc..
En aquest reduït espai privilegiat, dintre d’una de les zones amb més encant de Barcelona, hi conviuen diverses edificacions que reforcen la seva personalitat històrica. Els edificis més rellevants son:
- La casa dita Figueras o Torre Bellesguard, una impressionant obra de Gaudí.
- El viaducte que dona suport al carrer Bellesguard en el seu pas cap al cementiri de Sant Gervasi, obra també de Gaudí.
- Les restes tardo-medievals del castell-residència estival de Martí l'Humà amb les seves muralles culminades amb merlets.
- L'Església de l’antic Convent de les mares Oblates del Santíssim Redemptor, actualment Saló d'Actes de la Universitat Ramon Llull, obra de l’arquitecte Bernardí Martorell i Puig.
El primer edifici del conjunt que Gaudí va construir, va ser la casa Bellesguard, i un cop acabada aquesta, va realitzar la desviació del camí, inclòs el viaducte i finalment la rehabilitació de les torres i muralles de l’antic castell de Martí L'Humà. L’església del convent  de les Oblates del Santíssim Redemptor es va construir molt posteriorment (1919-1925) i l’arquitecte ja no va ser Gaudí, sinó en Bernardí Martorell i Puig.

 

Casa Figueras (també coneguda com a Torre Bellesguard)

Tal com es menciona en el paràgraf anterior, María Sagués i Molins vídua de Jaume Figueras era propietària dels terrenys de Bellesguard per compra feta per recomanació de Gaudí al Bisbe d'Astorga  Joan Baptista Grau i Vallespinós. Va ser aquesta senyora qui va fer l’encàrrec a Gaudí de la construcció d’aquest edifici.
Gaudí, que ja era en aquells anys (voltants del canvi de segle XIX-XX)  un arquitecte de gran prestigi, va dibuixar un projecte espectacular amb una preeminència marcada de la projecció vertical sobre la horitzontal, preeminència reforçada per l’esvelta torre de trenta quatre metres d’alçada, coronada per la típica creu de quatre braços amb que Gaudí culminava la majoria dels seus edificis.
El projecte tenia un marcat estil neogòtic que té com a característica inevitable en tota l’obra de Gaudí una forta personalitat i originalitat que entra, però, dintre dels esquemes estètics modernistes i s’integra amb notable coherència dintre  dels marc natural circumdant, respectant a la vegada les restes històriques encara presents. Per aquesta raó, en Gaudí va utilitzar pedra de pissarra de l’entorn de tonalitats grises i verdoses que reforçaven l’aspecte "medieval" històric del lloc.
La torre, que és potser l’element més espectacular de l’edifici, es de forma troncocònica de pedra culminada per una bandera catalana helicoïdal de mosaic, una corona reial i la mencionada creu de quatre braços.
L’edifici, construït amb pedra i maó, es de planta quadrada de 15 x 15 metres, amb els vèrtex orientats als quatre punts cardinals. Coberta de quatre vessants.
La casa té quatre plantes d’alçada:
La planta semisoterrani: L’estructura del semisoterrani es composa d’una sèrie de pilars cilíndrics que fan de suport de les voltes de maó. La resta d’elements verticals que constitueixen l’estructura son parets i pilars de maó a l’escala. Però el més notable estructuralment és la solució dels forjats del menjador i les golfes.
La planta baixa i la planta principal: Al menjador uns arcs molt prims substitueixen les biguetes i a sobre, suporta directament la solera de rajola com es pot veure també al sostre de la cripta de la Colònia Güell. En termes de decoració als interiors, Gaudí va utilitzar solucions i acabats d’una gran delicadesa en les formes i colors. D’aquesta manera va aconseguir uns efectes de gran naturalitat en la il·luminació, oferint un ambient confortable i plaent. La riquesa de formes materials i colors, fora del que era habitual abans del Modernisme s’estén a totes les àrees de l'interior de l’edifici. També cal senyalar l’abundància de finestres de formes variades que permeten dotar d’una magnífica il·luminació natural a totes les dependències de l’edifici.
Les golfes: El sostre de les golfes es sustenta amb una estructura de vuit pilars de formes diferents amb capitells fungiformes fets amb maó en voladís que sostenen un tauler pla format per varis gruixos alternats de rajoles i maons. D’aquest tauler arrenquen falsos arcs a base de fileres de maó cada una de las quals sobresurt més que l'anterior.
Els sostres estan construïts amb volta catalana. Les golfes tenen com a suport arcs de maó en una demostració de mestratge per part de Gaudí.  
Tots aquests innovadors elements estructurals de les golfes es poden interpretar com un assaig del que anys més tard seran les golfes que es troben en posteriors edificis de Gaudí com el Palau Güell, la Casa Batlló i el
Col·legi de Santa Teresa al carrer de Ganduxer de Barcelona.
En quant a les façanes i també parcialment a l'interior, Gaudí va utilitzar una especial tècnica de mosaic de pedra que li permetia aconseguir un efecte d’encoixinat a la vegada molt d’acord amb l’aparença de castell que Gaudí volia donar a l’edifici i molt senzill d’aplicació. Es tractava d’utilitzar uns motlles de guix amb les formes que es desitjava obtenir, en que es col·locaven petites pedres en la base i per sobre morter. En treure les peces del motlle, la pedra quedava en la part exterior, la que es veia, aconseguint l’efecte visual perseguit. Aquesta tècnica també l’havia utilitzada Gaudí al Palau i al Park Güell.
L’aparença externa de l’edifici és el d’una fortalesa amb murs ribetejats amb merlets i espitlleres, camí de ronda que ressegueix tot el perímetre de les teulades que tenen un aspecte de torres fortificades de formes piramidals.
En el conjunt de l’obra de Gaudí, Bellesguard representa un punt d’inflexió entre la obra de joventut i la de maduresa.
Els mosaics varen ser dibuixats per Domènec Sugrañes. Aquests, així com els elements de ferro forjat contribueixen a augmentar l’aire fantàstic de l’edifici. Aquests elements estan abundantment representats tant a la pròpia casa con a els jardins que l’envolten. Així. per exemple trobem un escut de Catalunya amb un sol i una lluna i la inscripció Ave Maria puríssima, sens pecat fou concebuda de ferro forjat. En el pou del jardí hi ha una figura de drac i la d’un Pitó protector de les aigües subterrànies.

Cronologia de la construcció de la casa:
La sol·licitud de llicència d¡obra presentada a l'Ajuntament de Barcelona, es va aprovar el 25 d’octubre de 1901.

Fins a l’any 1909, en que es van acabar les parts més importants de l’edifici, Gaudí va dirigir personalment el disseny i l’execució de l’obra. Posteriorment i fins a 1916 el seu col·laborador Domènec Sugrañes, va intervenir en el projecte i realització del recinte de la porteria, els jardins, els bancs d’entrada i la decoració de l’escala principal.
De les plantacions del jardí se’n va encarregar el jardiner Pere Ballart i Ventura que hi va plantar pins, cedres, una ginebre i varies palmeres. Els bancs del jardí es van recobrir de trencadís amb diversos tipus de dibuixos. El disseny d’aquestos accessoris, també es deu a Domènech Sugrañes, així com el de  les dues fonts, la casa del porter, un fanal de ferro forjat amb base de trencadís i alguns gerros decoratius en diversos llocs dels jardins.
El conjunt de la casa es va acabar l’any 1917.

Declaracions oficials de reconeixement monumental:
Per decret 1794 de 24 de juliol de 1969, es va declarar Monument Històrico-Artístic.
Es va incloure en el Catàleg del Patrimoni Arquitectònic  Històrico-Artístic de la ciutat de Barcelona, en data de 18 de gener de 1979 i publicat el 1987, amb el número 80 a la pagina 71.
Per Reial decret 1010 de 27 de febrer de 1981, BOE d'1 de juny de 1981, van ser transferits a la Generalitat de Catalunya les competències plenes i exclusives en matèria de patrimoni monumental, figurant la casa de Bellesguard en el Catàleg de Monuments i conjunts Històrico-Artístics de Catalunya editat pel Departament de Cultura de la Generalitat  l’any 1990 a la pagina 94.
La casa va ser restaurada parcialment els anys 1983 i 2008. En aquest segona ocasió, es va haver de desmuntar la part superior de la torre principal per procedir a una restauració a fons.


El viaducte de Bellesguard: {0}  

Es troba situat a l'actual Carrer de Bellesguard, davant de l’entrada principal de la finca que és al nº 16-20. Sembla ser que els plànols del projecte gaudinià es van perdre en una reordenació dels arxius municipals l’any 1987.
Quan Gaudí va rebre l’encàrrec de la restauració de Bellesguard (1900-1908), va haver de tenir en compte molts condicionants, referits bàsicament a les construccions anteriors presents a la finca i l’orografia del terreny.
L’obra concreta del viaducte la va realitzar Gaudí entre els anys 1903 i 1908. És el primer viaducte que li coneixem, ja que els del Park Güell son posteriors.
El viaducte es va portar a terme per evitar el traçat inicial del camí que porta al cementiri de Sant Gervasi i que passava entre dues torres del castell de Martí l'Humà.
El 19 de novembre de 1903 es van reunir per primera vegada els veïns de la zona per tal de decidir la rectificació del camí, essent Gaudí representant dels veïns propietaris de les finques veïnes i proposant el desviament d’una part del camí.
D'entre les dues alternatives bàsiques (terraplè o viaducte) Gaudí va triar el viaducte, probablement degut a la seva esveltesa. El projecte contemplava un airós conjunt de dotze columnes de diferents alçades per adaptar-se al desnivell del carrer amb el terreny. La columna més alta era de 9,5 metres d’alçada i segurament el conjunt va servir a Gaudí de base per a la posterior realització dels viaductes del Park Güell que son més importants.
El viaducte es va acabar el 14 d’agost de 1908. Havia precisat no només d’un considerable esforç tècnic, sinó també la superació de nombrosos problemes legals amb l'Ajuntament de Barcelona i la Companyia d'Aigües abans d’arribar a bon port.
El viaducte va ser restaurat per l'Ajuntament de Barcelona l’any 2008 amb un projecte polèmic ja que gairebé la meitat de l’alçada dels pilars està enterrada. Això malauradament dona una imatge del conjunt del viaducte molt lluny de l’esplèndida presència que tenia inicialment, però els treballs urbanístics realitzats al voltant han obligat a fer canvis en la seva estètica inicial.
El viaducte es visible des de la zona enjardinada que hi baixa en suau pendent des del carrer Valeta d'Arquer que fa cantonada amb el carrer Bellesguard.

 

Les restes del Castell del rei Martí l'Humà:

Un cop finalitzat el viaducte amb el consegüent desviament del camí del Cementiri de Sant Gervasi, Gaudí va poder unir les dues torres de l’antic castell, creant un recinte rectangular d’estil medieval a dos nivells. Al nivell superior s’hi pot accedir a través d’una escala que ens porta a una passarel·la que recorre el petit recinte per la seva part superior a la manera d’un camí de ronda, des del que podem veure la quasi totalitat de la finca. La barana de l’escala va ser realitzada, com altres parts dels edificis i jardins per Domènech Sugrañes.
L’escut de Catalunya que presideix el recinte, és fet a partir d’un disseny de Gaudí, en el que s’hi fan constar les dates 1409, any en que el rei es va casar amb Margarida de Prades, la seva última muller, a la capella de Bellesguard i 1909 que és la data en que Gaudí va acabar la seva intervenció a la finca. 
Existeixen altres restes del castell de Martí I, bàsicament murs de defensa i tancaments que actualment defineixen parcialment els límits de la finca pel costat del carrer Bellesguard, seguint el traçat que va dissenyar Gaudí.
Tots els elements que formen part d’aquestes restes, es poden visitar entrant-hi per l’entrada principal de la finca al carrer Bellesguard, 16-20, que també dona entrada a la Casa Figueras, obra de Gaudí.


L'Església del Convent de les Oblates del Santíssim Redemptor:
{1}

Història:
Aquesta església es va construir en els terrenys de la part de la finca Bellesguard que la senyora Maria Sagués vídua de Figueras havia venut prèviament a la Comunitat de les monges Oblates del Santíssim Redemptor, tal com ja hem explicat més amunt. Era part de l’Asil de Desemparades de Sant Alfons Maria de Ligori a cura de les Oblates  del Santíssim Redemptor, primer al carrer de la Providència de Gracia i des del 18 de febrer de 1895 instal·lades al carrer de Bellesguard, en el camí del cementiri de Sant Gervasi establert el 1852, a on molts anys més tard es va construir l’església, gràcies a la munificència de la senyora Francesca Ballart vídua de Baró .
L’arquitecte va ser Bernardí Martorell i Puig. El 27 de juny de 1919 es va col·locar la primera pedra de la residència de planta baixa i tres pisos, que es va inaugurar el 25 de juny de 1924.
Les obres de l’església no es van iniciar fins a una mica més tard i es va inaugurar els dies 14 i 15 d’agost de 1925. 

Descripció:
Església d’una sola nau amb creuer i presbiteri amb deambulatori. Els arcs doblers són de perfil catenàric i es recolzen sobre mènsules de filades de totxo vist en degradació. Entre els arcs doblers hi han voltes de maó de pla sobre mènsules decorades amb mosaics de colors molt vius. En el creuer hi ha voltes quadripartites. Als peus de l’església hi ha un cor d’importants dimensions que es situa a sobre d’un arc rebaixat.
Els vitralls que es situen tant a l’absis com als murs laterals i a la façana, donen una il·luminació natural molt decorativa i estan dotats de variats motius religiosos.    
Fins  a l’estiu de l’any 1936, existia també una rica decoració amb imatgeria i relleus del Via Crucis que varen ser destruïts durant els fets de l’estiu d’aquest any.
Actualment, l’església és el saló d’actes del Centre Abat Oliba de la Fundació San Pablo-CEU que va adquirir la propietat a la Congregació de les Oblates del Santíssim Redemptor i tant l’exterior - perfectament visible des del carrer - com l'interior - que es pot visitar entrant-hi pel carrer Bellesguard, 30, que és l’entrada del recinte universitari - és en bon estat de conservació.

Imatges de l’exterior de la casa i del jardí:

Gaudí: Façana principal de la Torre Bellesguard. [6]

Gaudí: Torre de la Casa Figueras a la finca Bellesguard. [7]

Gaudí: Entrada principal de la Torre Bellesguard. [8]

Gaudí: Un lateral de la Torre Bellesguard. [9]
       

Gaudí: Entrada principal de la Torre Bellesguard.[10]
 
Gaudí: Una finestra de la Torre Bellesguard.[11] Gaudí: Decoració de la façana amb peces de pedra emmollada que en treure's del seu motlle quedaven en la part exterior aconseguint l’efecte visual desitjat.[12] Gaudí: Reixa d'una de les finestretes del semi-soterrani de la Torre Bellesguard.[13]

Jardí:


Domànec Sugranyes: Làmpada de base ceràmica i ferro forjat al jardí de la Torre Bellesguard.[14]

Domènec Sugranyes: Gerro decoratiu al jardí de la Torre Bellesguard. [15]

Domènec Sugranyes: Rajola decorativa al jardí de la Torre Bellesguard. [16]

Domènec Sugranyes: Banc gaudinià al jardí de la Torre Bellesguard. [17]
 

Fonts, notes i referències

Texts: {0} http:// hdl.handle.net/2099.1/4403  Treball acadèmic realitzat per Conchi Muñoz Muñoz i Francisca Lindes Acosta, sota la tutoria de Benet Meca Acosta i Luis Gueilburt de la "Universitat Politècnica de Catalunya", "Taller Gaudí de la UPC", Arxiu de Patrimoni de la UPC"    {1} Extracte de la Conferència pronunciada pel Dr. Joan Bassegoda i Nonell a l'Església de les Oblates del Santíssim Redemptor l’any 2000 -
Imatges:   [1]
[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] Fotografies de www.gaudiallgaudi.com - Total: 17 fotografies a la pàgina.
Drets d’autor: Els texts, les fotografies i les imatges en que es mencioni l’autor i/o propietari, requereixen del/s seu/s consentiment/s exprés/sos per a ser reproduïts.
Agraïments: Agraïm a totes les persones mencionades en aquest requadre la seva col·laboració en la realització d’aquesta pagina i per les imatges i texts que ens han autoritzat a reproduir.
 

LINKS seleccionats a altres Webs sobre Bellesguard

- Treballs academics UPC: Exteriores de la finca Bellesguard y viaducto de Gaudí  Treball acadèmic realitzat per Conchi Muñoz Muñoz i Francisca Lindes Acosta, sota la tutoria de Benet Meca Acosta i Luis Gueilburt de la "Universitat Politècnica de Catalunya", "Taller Gaudí de la UPC", Arxiu de Patrimoni de la UPC"  
- Bellesguard - Vikipèdia, l'Enciclopèdia lliure  Bellesguard a Vikipèdia    
 

Bibliografia específica sobre Bellesguard

Titol Autor Publicat per Any
 El gran Gaudí  Bassegoda Nonell, Joan  Editorial Ausa - Sabadell  ISBN 84-86329-44-2 1989
 Gaudí o espacio, luz y equilibrio.  Bassegoda Nonell, Joan  Editorial Criterio, Madrid  ISBN 84-95437-10-4 2002
 Antoni Gaudí: l’home i l’obra  Bergós, Joan  Editorial Ariel 1954
 Gaudí  Crippa, Maria Antonietta  Taschen, Köln  ISBN 978-3-8228-2519  2007
 Gaudí, de piedra y fuego  Férrin, Ana María  Editorial Jaraquemada, Barcelona. ISBN 84-932015-0-2  2001
 Gaudí: su vida, su teoría, su obra  Martinell, Cèsar  Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i Balears 1967
 

Altres obres de Gaudí

A CATALUNYA:
A Barcelona: Bellesguard   Casa Eduard Calvet   Casa Batlló   Casa Vicens   Col·legi Santa Teresa   Escoles Sagrada Família   Fanals de la Plaça Reial i del Pla del Palau   La Pedrera   Pavellons Güell   Palau Güell  Park Güell   Sagrada Família   Tanca Finca Miralles   Viaducte del carrer Bellesguard
A La Pobla de Lillet:  Xalet del Catllaràs  Jardins Artigas
A Mataró:  Cooperativa Obrera
(atribuit)
A Montserrat:  Rosari Monumental (1er misteri de Glòria)
A Santa Coloma de Cervelló: 
Colònia Güell
A Sitges (Garraf):   Cellers Garraf
A Tarragona:   Altar de la Capella de Jesús i Maria

ALS PAÏSOS CATALANS: 
A Mallorca:  Renovació de la Catedral de Palma de Mallorca

A FORA DE CATALUNYA:  El Capricho (Comillas - Cantabria - Espanya)    Casa Botines (Lleó - Espanya)    Palau Episcopal (Astorga - Lleó - Espanya)

 
OBRA DESAPAREGUDA: 

A Vic:   Fanals de la Plaça del Mercadal (Enderrocats)
 

PUJAR

ANTERIOR

POSTERIOR

INICI