GAUDÍ I EL MODERNISME A CATALUNYA / Modernisme

     Inici   Modernisme   Passeig   Museu Virtual   Arquitectura   Escultura   Pintura   Arts Decoratives   Literatura   Música  

     Àrea especialCatedrals del vi   Edificis desapareguts   Modernisme funerari   Projectes no realitzats   Modernisme català fora de Catalunya  
     Bibliografia   Novetats   Propòsit   Contacti'ns   Dades d'audiència

MODERNISME

[English] [Français] [Castellano]  
Modernisme a Europa   Modernisme a Catalunya   Links   Bibliografia

 Miquel Blay: "Canço popular" Palau de la Música Catalana

 

Puig i Cadafalch: Casa_Amatller_Lampada

 

Eusebi Arnau: Sant Jordi and the dragon

 

Llimona: Monument al Dr Robert

 

Casa Navàs Reus: Paisatge amb parella

 

Domènech i Montaner: Casa Lleó Morera detall

 

Domènech i Montaner: Hospital de Sant Pau Escultur

 

Llimona: Panteó Massaguer Cementiri d'Arenys de Mar

MODERNISME A EUROPA

En parlar del Modernisme català, interessa conèixer el context europeu en què aquest moviment es va donar.
El Modernisme és un moviment artístic que es desenvolupà durant el final del segle XIX i el primer quart del segle XX.
Les primeres referències que tenim del Modernisme es produeixen a Anglaterra amb els treballs de
John Ruskin (1819-1900), influenciat per l'art gòtic, va publicar una enorme quantitat de llibres sobre literatura, pintura, arquitectura, escultura, estètica i molts altres llibres sobre temes socials. El seu extraordinari gust per qualsevol tipus d'art el portava a apreciar tant els pintors primitius italians com els pre-rafaelites anglesos, com Turner. Va ser un gran propagandista de l'art, les seves idees es van popularitzar a traves dels seus llibres que influïren el moviment Arts and Crafts -Arts i Oficis- que es caracteritza en l'aspecte estètic per un retorn a la natura, formes gracioses, ondulades, delicades, d’un suau encant, en les que sovint trobem vegetals, flors, insectes, peixos, sirenes, dracs i ocells de colors i cues espectaculars. El Modernisme va trobar la seva expressió en formes d’art ben diferents, en arquitectura, per exemple, sovintegen els exteriors amb pedra, ceràmica i profusió de ferro forjat, interiors amb parets corbes, sovint amb decoració exuberant. 
L'escultura, la pintura, la decoració i les arts gràfiques, donen un nou impuls a la tria dels temes i a la seva representació.
Ruskin s'interessa per l'
art, però a més a més, també explica les conseqüències socials i polítiques de l'art, l'arquitectura i la literatura. Aquestes idees van tenir un gran ressò i influencia sobre l'art a Europa i Amèrica.
A Anglaterra, Ruskin va tenir com a seguidors Edward Coley Burne-Jones (1833-1898), William Morris (1834-1896), Walter Crane (1845-1915) i altres, bàsicament a través del mencionat moviment Arts and Crafts, organitzat al voltant de la "Arts and Crafts Society" fundada el 1888 i col·laborant a una forta revifalla de les arts. Per a aquests artistes, la bellesa és essencial i ha d'ésser evident en cada obra d'art i això no s'ha de manifestar només en l'obra personal dels artistes, sinó també en els productes de la gran indústria creada al voltant del moviment i seguint les seves idees estètiques. 
Arthur Heygate Mackmurdo (1851-1942) que va ser un dels deixebles de Ruskin a Oxford, es va implicar en activitats artístiques fundant la "Century Guild" (una organització d'arts and crafts que es va iniciar l'any 1884 abans que la famosa "Arts and Crafts Society") conjuntament amb altres artistes. Mackmurdo creia que la proporció es un element bàsic de la bellesa. Les seves idees van ser explicades en la revista "The hobby Horse" publicada a partir de 1884.
A Escòcia, Charles Rennie Mackintosh, la seva dona Margaret i la seva cunyada Frances Macdonald han de ser reconeguts com uns dels màxims representants del Modernisme amb la labor que van desenvolupar a través del "Institute of Fine Arts of Glasgow" (1897-1909).
Altres artistes britànics a mencionar son Vincent Aubrey Beardsley (1872-1898), Robert Burnes, els arquitectes Henry Hobson Richardson i Richard Norman Shaw, i també s'han de tenir en compte els fantàstics treballs del decorador James Abbot Mc Neil Whistler (1834-1903).

El Modernisme també es va estendre a altres parts d'Europa, com a Bèlgica on Victor Horta (1861-1947) va construir els seus edificis rebutjant estils històrics, creant les bases de l'arquitectura moderna. Al mateix país, Henry Van de Velde (1863-1957), pintor i arquitecte, va desenvolupar també una arquitectura amb un estil que trencava les tendències tradicionals. A Bèlgica, el Modernisme pren parcialment una orientació diferent, no en arts decoratives, però si en formes arquitectòniques i efectivament podem observar que en alguns edificis d'Horta i Van de Velde, la corba no és la línia predominant, el que és  evident a la "Maison du peuple" un edifici de Victor Horta a Bruselas (enderrocat el 1954), la Maison Solvay, el Palais Tassel, el Palais d'Aubecq (enderrocat el 1952) tots ells a Brussel·les, el Palais de Belles Arts a Tournai i alguns edificis de Van de Velde com Bloemenwerf (1896) a Uccle i la Haus Leuring (1903) a Schveningen (Holanda). Aquesta és la raó per la que alguns especialistes no estan massa d'acord en acceptar la tradicional consideració del Modernisme com un moviment basat en les línies corbes, pensant en canvi que el Modernisme correspon a una actitud anímica que es resisteix a qualsevol definició i que compren un grup important d'artistes de determinat període i que tenen consciència d'una comunitat d'estil. 

A França Hector Guimard (1867-1942) ens mostra en les seves estacions de Metro de Paris i altres edificis com la Maison Louis Colliot 1897 a Lille, el Castel Béranger, el Palais León Nozal 1902, la Sala de Concerts Humbert de Romans, el Chalet Blanc a Cabourg -Normandie-, la influencia del Modernisme amb el "coup de fouet", expressió que significa el predomini de la corba sobre la recta
França també viu una gran expansió del Modernisme sota el nom de Modern Style o Art Nouveau, una gran quantitat d'artistes en recerca de formes de gran bellesa en totes les arts. Alguns d'aquests artistes més rellevants van ser: els pintors Henri de Toulouse-Lautrec, Paul Serusier, Emile Bernard, Georges de Feure, Pierre Puvis de Chavannes, Gustave Moreau, Felix Vallotton, Victor Prouvé també dibuixant i escultor, l'escultor Arístides Maillol nascut a la Catalunya nord, els músics Claude Achille Debussy i Eric Satie.
S'ha de fer una menció especial de l' "École de Nancy". En aquesta ciutat les activitats relacionades amb el Modernisme van ser desenvolupades per l'arquitecte Emile André (1871-1933) amb les seves cases Maison Huot el 1903, Maison de l'avenue Foch i la Casa del pintor Armand Lejeune a Nancy i altres, els vidriers Jacques Grüber (1870-1936) i els germans Auguste i Antonin Damm i un altre important artista Emile Gallé (1846-1904) un excepcional vidrier ànima de l' "École de Nancy".
Altres arts decoratives molt desenvolupades a França van ser la ceràmica amb Albert Louis Dammouse i Lucien Mague, mobiliari amb Louis Majorelle (1859-1928), Gustave Serrurier-Bovy i Eugène Vallin també membre de l' "École de Nancy" i la joieria amb Henri Vever i René Lalique, etc.

A Àustria el Modernisme sota el nom de Sezessionstyl està representat per Otto Wagner un arquitecte constructor d'algunes cases excepcionals a Viena com la Majolikahaus del 1898, la Ankerhaus 1894, el Wagner Palace el 1890/91 i algunes estacions de ferrocarril. La figura de Gustav Klimt és excepcional en pintura i és coneguda arreu del mon. 

A Alemanya el precursor del Jugendstyl -nom amb el que es coneix el Modernisme- va ser Marc Klinger (1857-1920), altres figures son August Endell (1871-1925) arquitecte constructor de la Elvira Haus el 1886 a Munic, Bruno Paul, Riemerschmid, Pankok, el escultor Hermann Obrist (1863-1927) i altres.

A altres països, s'ha de mencionar Giuseppe Sommaruga (1867-1917) amb el seu Hotel del Campo dei Fiori a Varese i el Palazzo Castiglione a Milà, Michelozzi amb la Casa Via Scipione-Ammirato a Florència, Ernesto Basile amb la seva Capella de Santa Maria de Gesú i la Villa Igeia a Itàlia; Odön Lechner a Hongria,  Eliel Saarinen a Finlàndia, i una gran quantitat d'altres artistes tant a Europa com a Amèrica on la figura de Louis Comfort Tiffany va tenir un gran èxit com a ceramista i vidrier. 

Finalment insistir en què el nom d'aquest moviment varia segons els diversos països: Art Nouveau, Modern style o Liberty a Anglaterra, Style Moderne, Modern Style o Art Nouveau a França, Jugendstyl a Alemania, Sezessionstyl a Austria, Floreale o Liberty a Itàlia, Modernismo a Espanya, Modernisme a Catalunya. De fet aquestes tendències no son exactament iguals a cada país, malgrat que coincideixen en el temps i tenen una estètica comuna.

 

 

Gaudí: Casa Vicens Tanca

Casa Navàs: Vidriera

Domènech i Montaner: Casa Lleó Morera Finestrals

Gaudí: Porta ferrada d'entrada al Park Güell

Nonell: Dona asseguda

MODERNISME A CATALUNYA

El Modernisme a Catalunya va tenir una fantàstica expansió, ja que el país estava obert a les corrents procedents d'Europa, per tal d’afermar les seves diferencies amb Espanya i reforçar els seu nacionalisme polític, en un període liderat per la "Renaixença" després d’un llarg període de decadència originat per la seva derrota del 1714 i la conseqüent pèrdua dels seus drets i institucions nacionals. 
Les idees de Ruskin i Viollet-le-Duc i l'estètica de William Morris, Walter Crane, Mackmurdo, Mackintosh, etc. van ser acceptades com a base de la renovació artística. 
Arquitectes com Gaudí, Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch i altres, varen prendre el liderat d’aquest moviment.  
Especialment el paper de Domènech i Montaner (1849-1923) va ser essencial per a definir el "Modernisme arquitectònic" a Catalunya. El seu article "En busca d’una arquitectura nacional", publicat a la revista "La Renaixença", exposa la manera d’aconseguir una arquitectura moderna que reflexi el caràcter nacional català. 
Els Modernistes, creien en la imaginació creativa com a creadora de símbols en contrast amb els eclèctics que pensaven en l’art com a representació objectiva de la realitat. De fet, el Modernisme representa a tot el mon i en especial a Catalunya la llibertat per la creació de noves formes anteriorment no acceptades, traient l’art de l’encarcarament acadèmic. 
El Modernisme català no només reflexa en la seva arquitectura la riquesa ornamental que és comú a tot l'Art Nouveau, sinó que manifesta un interès per mantenir i renovar les tècniques tradicionals de construcció i decoració, utilitzant materials antics com el totxo i nous (en aquella època) com el ferro i també noves tècniques ceràmiques. 
Aquestes noves tendències es fan evidents en les diferents arts com l’arquitectura (inclosos tots els tipus d’edificis), escultura (tant com a art independent, com a complement d’edificis), pinturaarts decoratives (amb materials com ceràmica, mosaic, vidre, fusta, tèxtils i ferro per manufacturar qualsevol objecte com mobles, làmpades, joies, vestits, ampolles, vaixelles, coberts, catifes, etc.), literatura i música.
El Modernisme va tenir una enorme acceptació social a Catalunya com a part de la "Renaixença" i els artistes que en formaven part van esdevenir molt populars. Això es així amb els arquitectes mencionats, però també amb pintors com Ramon Casas, Isidre Nonell o Santiago Rusiñol (organitzador de les "Festes Modernistes" realitzades a Sitges al final del segle XIX).
Alguns d’aquests artistes - els bohemis del Modernisme - es reunien des de 1897 en el cafè literari "Els quatre gats" instal·lat en un edifici de Puig i Cadafalch al carrer Montsió de Barcelona amb gran prestigi en els cercles modernistes. Aquestes reunions també eren freqüentades per artistes com Picasso -les seves pintures de les èpoques blava i rosa estan considerades com modernistes-, Miquel Utrillo, Mir, Pichot i altres.
La revista "Pèl i ploma" publicada per Ramon Casas va ser el portaveu del moviment a Barcelona.
Aquesta actitud col·lectiva de renovació artística i progrés va ser la base per a l'impuls d’un dels més brillants períodes de l’art català.

Veieu les pagines específiques dedicades als diferents arts: Arquitectura
                                                                                        Escultura
                                                                                        Pintura
                                                                                        Arts decoratives
                                                                                        Literatura
                                                                                        Música

així com les pagines dedicades a aspectes especials del Modernisme com les Catedrals del vi i el Modernisme funerari

 

LINKS seleccionats a altres webs sobre Modernisme -Art Nouveau-

Ruta del Modernisme  Web de l' "Institut del Paisatge Urbà de Barcelona" amb una amplia i útil informació   
http://www.greatbuildings.com/types/styles/art_nouveau.html  Links a imatges d'importants edificis Art Nouveau   
Reseau Art Nouveau Network - Home Page  Web del European Art Nouveau Network 
http://www.artcyclopedia.com/history/art-nouveau.html  Informació sobre Morris, Beardsley, Mucha, Klimt i Tiffany 
http://www.uoc.edu/lletra/moviments/modernisme/  Pagina sobre Modernisme a la web de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya) 
http://www.uoc.edu/lletra/editorials/editoriallavenc/index.html Pagina sobre l'Avenç -revista cultural- a la web de la UOC
Rondom 1900 Pagina sobre arquitectura modernista europea 
 

 

Bibliografia específica sobre Modernisme -Art Nouveau-

Títol Autor Publicat per Any
Arquitectura modernista Bohigas, Oriol Lumen 1968
The Art Nouveau Style Buffet-Challié, Laurence Academy Editions, London 1982
Art Nouveau Champigneulle, Bernard Barron's Educ. Series, Inc. 1972
Paris and Art Nouveau Constantino, Maria Editions Atlen 1990
Gran enciclopèdia catalana Diferents autors Enciclopèdia Catalana  
Modernisme i Modernistes Diferents autors Lunwerg

2001

Art Nouveau Duncan, Alistair World of Art Series, Thames and Hudson 2000
El modernisme a Catalunya Freixa, Mireia Barcanova

1991

El Modernismo en España Freixa, M.   1990
Art Nouveau Sembach, Klaus-Jurgen Taschen 2000
 
 

PUJAR

ANTERIOR

POSTERIOR

INICI