GAUDÍ I EL MODERNISME A CATALUNYA / Passeig / Poblacions / Caldes de Malavella

     Inici   Modernisme   Passeig   Museu Virtual   Arquitectura   Escultura   Pintura   Arts Decoratives   Literatura   Música  

     Àrea especialCatedrals del vi   Edificis desapareguts   Modernisme funerari   Projectes no realitzats   Modernisme català fora de Catalunya  
     Bibliografia   Novetats   Propòsit   Contacti’ns   Dades d'audiència

Modernisme a CALDES DE MALAVELLA

[English] [Français] [Castellano]                                                           

• Edificis:  Balneari Prats  El Casal  Balneari Vichy Catalan  Casa Perxachs  Casa Quintana  Vil·la Rosario o Casa dels Alemanys  Casa de l'Av. Dr. Furest, 16  Casa Bell Estar  Casa Carrer Pla i Deniel, 15  Casa Carrer Pla i Deniel, 16  Casa Estapé o Casa Rosa  Casa Manegat  Casa Mas i Ros  Casa Matheu  Casa Motlló  Casa Pla i Deniel  Casa de les Punxes  Torre dels Cavalls
Passejant a través del Modernisme a Caldes de Malavella  
Informació general sobre Caldes de Malavella 
Links a altres webs sobre Modernisme a Caldes de Malavella
Altres poblacions amb interessants obres Modernistes 

 

Balneari Prats
Adreça:   Plaça Sant Esteve, 7    Caldes de Malavella (La Selva) 

Construït l’any 1900, el projecte s’atribueix a l’arquitecte Eusebi Bona i Puig.
L’any 1912 va ser reformat, considerablement ampliat i es va afegir la monumental porta d’entrada.
Edifici de planta baixa i pis, un dels més característics del centre urbà de la població. Presenta una façana molt decorada amb obertures flanquejades per pilastres, d’arc pla a la planta baixa i d’arc escarser al pis. La porta que dona entrada als jardins i a les instal·lacions del balneari, d’arc carpanell rebaixat, està rematat per un frontó i una antefixa.
L'interior conserva nombrosos detalls i mobles modernistes.
Es de destacar la conservació dels salons i la decoració interior.

Veure fotos a http://www.balneariprats.com

 

 

El Casal
Adreça: C/ Llibertat, 8  
Caldes de Malavella (La Selva)

Edifici d’una sola planta projectat i construït als anys 20 del segle XX, per l’arquitecte Isidre Bosch i Bataller, autor de nombrosos edificis de variada tipologia (Veure Fàbrica Brillas i Pagans a Celrà) d’estètica modernista dintre de l’àmbit gironí.
E
ncara que aquest edifici presenta un aspecte poc adient amb les característiques del modernisme, no es pot deixar passar per alt l’existència d’alguns elements típics d’aquest estil com son per una banda el curiós escut de Catalunya a sobre de l’entrada principal i per una altra l’element commemoratiu en forma de fulla de pergamí esculpit en pedra a l’angle de les dues façanes.
Construït inicialment com escola, actualment acull la Biblioteca Municipal de la població i presenta a l’entrada un magnífic quadre de gran format, retrat de Pla i Deniel benefactor de la vila.
L’edifici té un exterior recentment restaurat i l'interior adaptat a les seves actuals funcions, però sense un interès arquitectònic especial.

 

Balneari Vichy Catalan
Adreça:   Avinguda del Doctor Furest, 32    Caldes de Malavella (La Selva) 

És la construcció modernista més important de la població.
Balneari amb instal·lacions termals d’estil neomozàrab-
modernista à l’exterior, començat a construir l’any 1898, segons projecte de l’arquitecte Gaietà Buigues i Monravà.
L’estructura de l’edifici està configurada al voltant de dos eixos en angle recte amb unitat d’estil, però amb diferències sensibles.
La façana orientada al sud presenta torres quadrades als extrems i al centre dues torres més que emmarquen un cos central que a la base té una gran porta d’entrada emmarcada per un gran arc el·líptic, de forma molt típica del modernisme.
El cos de l’edifici, està cobert amb teulada de teula àrab, estant les torres acabades amb pinacles i falsos merlets triangulars als extrems i balustrades i pinacles en las dues torres centrals. Totes les obertures de la planta baixa i el primer pis són en arc de ferradura.
En els llocs a on hi ha una tercera planta com al cos central i torres, les finestres son lleugerament esglaonades.
A l’altra façana hi ha una galeria coberta amb obertures també en forma d’arc de ferradura, que en conjunt donen a l’edifici un aire orientalitzant.
A la façana de llevant hi ha un saló d’estil neoclàssic, avui reconvertit en sales de convencions.
L’entorn de l’edifici està enjardinat amb gran zones d’arbres d’ombra que donen al conjunt un aire clàssic i reposat.
L’edifici està en unes condicions de conservació acceptables, però l’activitat balneària s’ha traslladat essencialment a un nou edifici més modern a la part posterior del conjunt. Malgrat tot manté una dignitat que ens permet pensar que en la seva època de construcció el seu aspecte devia ser espectacular.  

Aquest edifici era només una part del conjunt dissenyat per Buigues i Monravà per a el balneari. El conjunt de les antigues edificacions era realment impressionant Existeixen diversos testimonis gràfics d’aquesta magnificència, que potser podrem mostrar més endavant.

 

 

Casa Perxachs
Adreça:  C/ Sant Antoni, 11   xamfrà amb C/ Núria     Caldes de Malavella (La Selva)

Casa unifamiliar de principis del segle XX, atribuïda al mestre d’obres Josep Deulofeu i Floriach, que manifesta signes d’evolució des d’un estil bàsicament eclèctic, cap al modernisme.
Alguns elements decoratius de factura neogòtica com els marcs de les obertures i les balustrades del terrat, la presència de símbols com petits escuts amb les quatre barres son els que permeten atribuir un cert caràcter modernista a la construcció. A més de les balustrades, un frontó esglaonat al centre de cada façana corona el conjunt.
Es troba en un estat que requereix una restauració.

Només es pot veure l’exterior

 

Casa Quintana
Adreça: C/ Santa Maria, 32   xamfrà C/ Prim    Caldes de Malavella (La Selva)

Edifici projectat pel mestre d’obres Josep Deulofeu i Floriach, encara que també atribuït a Pere Quintana i Barrera, construït l’any 1921.
Es una casa d’important factura que fa cantonada i té tres cossos (la cantonada i un lateral a cada carrer que son simètrics).
La planta baixa modificada recentment, ha perdut alguns dels seus elements decoratius més interessants.
La planta primera té una petita tribuna  hexagonal coberta per una cúpula de ceràmica vidriada de color verd amb conjunts de tres finestres de balconada d’arc rampant contraposat a cada banda, amb baranes centrals de ferro forjat. Les finestres estan separades per columnetes. El cos central es remata amb un terrat a la catalana  amb balconets i antefixes alternats.
La planta segona repeteix el dibuix de la primera excepte pel que fa a la tribuna. Les finestres dels cossos laterals, quatre a cada banda i pis, són també d’arc rampant contraposat.
Totes les obertures són voltades de plafons de pedra artificial que li donen una extraordinària qualitat.

 

 

Vil·la Rosario o Torre dels Alemanys
Adreça:   Rambla Rufí, 12    
Caldes de Malavella (La Selva)

Habitatge unifamiliar aïllada, de planta rectangular i voltada de jardí, projectada per Ramon Vinyals i Guitart (planta baixa) i Joan Vinyals i Solà (pis), es va construir entre 1914 i 1928.
Façana principal simètrica, amb porta principal en arc àrab fistonat, amb columnes d’alabastre a mena de brancals i capitells àrabs. Sobre l’arc hi ha un arabesc i decoració floral en ceràmica. Es troba flanquejada per finestres geminades cobertes amb un arc de ferradura i amb un mainell (columneta d’estil àrab califal), als extrems laterals unes altres finestres simples del mateix estil.
Al pis hi ha una finestra central de tres obertures, amb dos mainells en arc àrab, i finestres laterals també d’estil àrab.
La casa té una coberta de teula àrab a quatre vessants amb ràfec.
Al costat dret hi ha una torreta culminada amb petits merlets que sobresurt de la teulada. Aquesta torreta havia estat inicialment rematada per una cúpula àrab.
La casa s’anomena també Torre dels Alemanys, perquè el seu propietari inicial fou l’alemany Otto Streitberger.

Únicament els exteriors tenen un interès arquitectònic i son visitables. 

 

Casa Avinguda Doctor Furest, 16
Adreça:  Avinguda Doctor Furest, 16     Caldes de Malavella (La Selva)

Casa situada en un entorn urbà amb altres construccions d’estil modernista.
Consta de tres plantes, de les quals només dues pertanyen a l’edificació inicial essent la tercera una remonta recent, però realitzada amb una certa elegància que no trenca amb l’estètica original.
La façana d’una interessant asimetria, presenta en un dels seus extrems una porta amb arc apuntat que trenca completament amb l’aspecte de la resta d’obertures rectangulars que estan decorades en la seva part superior amb motius florals molt esquemàtics que son els únics elements que es podrien qualificar de modernistes de l’edificació. La solució de pintura aplicada a la façana realça la vistositat d’aquests elements.

Casa particular, només visible exteriorment.

 

 

Casa Bell Estar
Adreça: Rambla Recolons, 54    
Caldes de Malavella (La Selva) 

Edifici de finals del segle XIX - principis del XX.
Es una construcció de planta baixa, un pis i golfes, amb jardí interior.
El conjunt de l’edifici presenta variacions d’estil que a les dues plantes inferiors es més pròxim al eclecticisme, encara que la porta principal
és d’arc pla arronyonat i decorat amb impostes en forma de mènsules modernistes.
Les
golfes i el coronament del terrat, amb balustrades decorades amb maó vist que imiten trossos de cornisa que alternen amb uns elements decorats en forma d’antefixes, té un aire molt més clarament inclinat cap al modernisme
Les finestres són d’arc molt rebaixat, amb ampits decorats amb falses columnes.
Sobre la porta principal hi ha un balcó de planta trilobulada, sostingut per dues cartel·les emmotllades suggerint un capitell.
Lluernes rodones a les golfes, just a sota de les mencionades antefixes, també decorades amb formes modernistes.

Només es pot veure l’exterior.

 

Casa Carrer Pla i Deniel, 15
Adreça:  C/Pla i Deniel, 15    Caldes de Malavella (La Selva)

Petita casa amb només una planta baixa, construïda a principis del segle XX, que presenta una façana totalment simètrica, amb tres obertures separades per falses columnes que culminen en petits pinacles decorats amb motius florals en relleu. La porta al centre i dues finestres amb petites balustrades una a cada banda, estan rematades per petites cornises decorades. Per sobre hi trobem les petites obertures de ventilació del fals sostre acabant a la coronació amb petits frontons triangulars a l’alçada dels pinacles que culminen les columnes. Aquests frontons estan rematats amb un petit ornament de pedra similar als pinacles, però molt més petits. Aquests adornaments no es corresponen amb els que tenia la casa abans de la seva restauració, que eren més grans i d’un dibuix diferent. 
La casa es certament d’una notable originalitat i ha estat recentment restaurada.

Només es pot veure l’exterior.

 

Casa del Carrer Pla i Deniel, 16
Adreça:   C/ Pla i Deniel, 16     Caldes de Malavella (La Selva)

Casa entre mitgeres de tres plantes amb obertures d’arc rebaixat, construïda a principis del segle XX.
A la planta baixa hi ha una porta que culmina en un arc més decorat que la resta de les obertures del mateix nivell, una finestra d’arc senzill i al centre una claraboia en forma de petita finestra.
A la segona planta una balconada de ferro forjat sostinguda per tres mènsules esglaonades recorre la façana quasi bé de banda a banda. Les dues obertures d’aquest nivell estan decorades amb trencaigües en forma de garlandes.
A la planta superior hi ha una elegant galeria de cinc arcs separats per columnetes, protegida per un ràfec.
La casa està ben conservada.

Només es possible visitar-ne la part exterior

 

 

Casa Estapé o Casa Rosa
Adreça: Carrer de Sant Grau, 19   Caldes de Malavella (La Selva)

Aquesta casa de principis del segle XX, mostra dos cossos ben diferenciats, un d’estil més pròxim a l’eclecticisme (el primer pla de la fotografia superior) amb interessant decoració ceràmica i un altre d’estil més clarament modernista (al fons de la fotografia).
Aquesta part de la construcció té una porta marcadament modernista en forma d’as de pic. La resta de la construcció, com tots els elements del pis i la coronació amb falsos merlets esglaonats, també manifesten una forta influència modernista.
La decoració es completa amb elements ceràmics i una barana ventruda de ferro forjat com a protecció de la finestra geminada del primer pis.

L’altra cos de l’edifici de factura més pròxima a l’eclecticisme, presenta malgrat tot, una abundant decoració ceràmica, especialment en els emmarcaments de les finestres del primer pis i sobretot en la cornisa i falsos merlets de la torre que sobrepassa el terrat, el que també representa un acostament a l’estètica modernista.

A l'interior hi han diverses dependencies municipals entre les que trobem a la planta baixa un Casal d’avis amb una sala annexa en que s’exposa el quadre d'Antoni Utrillo "Els banys" (pintura de gran format, al·legòrica d’unes termes romanes).
A la planta superior i entre altres dependencies amb funcions diverses es troba la sala de Sessions de l'Ajuntament.

Totes aquestes dependencies municipals estan obertes al públic.

 

Casa Manegat
Adreça:   C/Termes Romanes, 16   Caldes de Malavella (La Selva)

Casa aïllada situada dintre del centre urbà, rodejada d’un frondós jardí i construïda a principis del segle XX, amb un marcat caràcter neomozàrab-modernista, tant del gust d’aquella època.
Presenta diferents cossos d’edificació i consta de dues plantes amb rica decoració exterior i abundant utilització de la ceràmica.
Les obertures presenten el típic dibuix de l’arquitectura arabitzant, amb arcs de ferradura ornamentats i llinda emmarcada amb rajoles decorades amb motius geomètrics i amb predominança del color blau.
El coronament varia segons el cos d’edifici entre la teulada àrab i la torre amb falsos merlets esglaonats.
La casa es troba en un acceptable estat de conservació. Malauradament les altes parets de la tanca i els arbres del jardí impedeixen una visió de tota la casa, que té una personalitat indiscutible.

 

Casa Mas i Ros
Adreça:  Rambla Recolons, 13  xamfrà C/ de les Roques 
Caldes de Malavella (La Selva)

Casa de típic estil modernista amb façana d’angle que dona a dos carrers.
A l’angle de les dues façanes, hi trobem a la planta superior una petita tribuna hexagonal amb finestres esglaonades que culmina en falsos merlets també esglaonats combinant el seu dibuix amb la decoració que corona un frontó triangular d’estil nòrdic resolt amb notable elegància.
Els dos balcons de la planta superior, tenen baranes de ferro forjat, així com també la part inferior de les finestres de la planta baixa.
La porta d’entrada d’un dibuix modernista molt senzill, combina amb la decoració de les finestres del mateix nivell.

Només es pot veure l’exterior.

 

 

Casa Matheu
Adreça:  Avinguda del Doctor Furest, 8     Caldes de Malavella (La Selva)

Casa de tres plantes entre mitgeres amb façana de caràcter neogòtic, molt comú dintre del modernisme.
La façana presenta una notable asimetria amb les obertures més grans situades a la dreta. A la planta baixa hi ha una porta i una finestra geminada amb arcs apuntats de maó vist.
A la segona planta, dues finestres de pedra, la de la dreta de mig punt i l’altre conopial.
A la tercera planta, les finestres de pedra amb impostes són molt més petites. Un ràfec tradicional corona la façana.
La casa està en bon estat estructural, però li vindria molt bé una restauració.

Només es pot visitar l’exterior.

 

Casa Motlló
Adreça: Rambla Recolons, 24   xamfrà C/ Jacint Verdaguer    
Caldes de Malavella (La Selva)

Senzilla casa fent cantonada de dues plantes amb elements modernistes.
A la planta baixa les obertures quadrades tenen a sobre falsos arcs carpanells rebaixats com a element decoratiu.
Exteriorment, la planta superior està separada de la inferior per una cornisa. El coronament de l’edifici està fet amb frontons semicirculars més alt el del centre a un carrer i per frontons semicirculars als laterals i un frontó triangular central a la façana que dona a l’altre carrer.

L'interior té alguns interessants elements decoratius, però no es pot visitar.

 

 

Casa Pla i Deniel
Adreça: C/ Mare de Déu del Carme, 14  
Caldes de Malavella (La Selva)

L’edifici principal es un casal aïllat de planta quadrada d’estil neoclàssic que data del segle  XIX. Aquest no es doncs l’edifici al que prestem la nostra atenció.
Els edificis que ens interessen pel seu estil, es un conjunt de petites construccions annexes de principis del segle XX, que dona al carrer Mare de Déu del Carme. Aquest conjunt
va ser projectat com a dependències (garatge, magatzem, cambreria i zona de serveis). De fet, són dos o segons com es miri tres cossos adossats.
El primer és un edifici de planta baixa i pis, de planta rectangular, voltat d’un sòcol de pedra, amb una entrada de garatge en arc escarser rematat amb maó vist i trencaigües superior i una finestra geminada al pis, emmarcada en maó vist en arc pla. A les façanes laterals hi ha tres finestres per pis, emmarcades en maó fent un arc triangular. Les de la planta superior són iguals a la geminada de la planta baixa. La coberta és a quatre vessants.
El segon edifici es com una llarga galeria que només té una planta baixa i terrat a la catalana, amb cinc obertures a cada façana (tres més grans i dues de petites alternades) emmarcades en maó vist, i una potent cornisa sobre la qual hi ha la barana del terrat.
Al final d’aquest segon edifici, s’alça una petita torre de característiques constructives semblants a la resta del conjunt, rematada amb una barana i un pinacle metàl·lics.

A més trobem una interessant glorieta dins del gran jardí de la finca. Aquesta g
lorieta de planta quadrangular i de coberta a quatre vessants, té un cos sobresortint de coberta amb vessants a laterals, envans de bruc i un gran arc de mig punt, sostingut tot plegat per una estructura metàl·lica.
Tota l’edificació presenta elements d’estil modernista com les formes de finestres, la coronació i especialment la torre que ens recorda una de les que Puig i Cadafalch va construir per a la Fàbrica Casaramona al carrer Lleida de Barcelona.

Només es pot veure des de l’exterior.

 

Casa de les Punxes, Torre dels Ocells o Can Diumenjó
Adreça: Avinguda del Doctor Furest, 14     
Caldes de Malavella (La Selva)

Aquesta casa, construïda l’any 1949, homònima de la de Barcelona (projectada per Puig i Cadafalch), no té res a veure amb aquella, tant per la seva aparença, com evidentment per la seva grandària. Es l’últim edifici d’estil Modernista construït a Caldes de Malavella.
Casa unifamiliar molt petita però d’espectacular decoració exterior totalment simètrica.
Els arcs de porta i finestres son de mig punt y el coronament alterna columnetes coronades per pinacles alternant amb antefixes arrodonides, sostingudes per columnetes dòriques, a la part superior.
Es una típica construcció del període d’eclosió de l’activitat balneària, construïda per llogar als estiuejants.

L’estat de conservació es bo. Només es pot veure l’exterior.

 

Torre dels Cavalls o Torre nº 5
Adreça:  C/ del Nord, 5  xamfrà a C/ Jacint Verdaguer   Caldes de Malavella (La Selva)

Torre unifamiliar aïllada voltada de jardí amb planta baixa i golfes, construïda l’any 1925 i recentment restaurada.
Les obertures de la planta són rectangulars, amb un trencaaigües en arc conopial, excepte la porta d’entrada trilobulada amb una finestra més petita a cada banda, mentre que les golfes presenten una fornícula bessona al centre i grups de tres finestres espitlleres en arc de mig punt als laterals.
La façana posterior de l’edifici té una petita marquesina a dos vessants.

Tractant-se d’una casa particular, només es pot veure des de l’exterior.

 

Agraïm la col·laboració de Josep Mª Casas (Tècnic de Cultura de l'Ajuntament de Caldes de Malavella) i de Josep Badia i Graells en l’elaboració d’aquesta pagina.

 

Altres poblacions amb interessants obres Modernistes:

Barcelona   Aiguamúrcia   Alió   Argentona   Cabra del Camp   Caldes de Malavella   Camprodon   Canet de Mar   Celrà   L'Ametlla del Vallès   La Garriga   L'Espluga de Francolí   Lleida   Mataró   Montblanc   Nulles   Pinell de Brai   Pira   Reus   Rocafort de Queralt  Sant Joan Despí   Santa Coloma de Cervelló   Sitges   Vila-rodona   Vistabella (La Secuita)

PUJAR

ANTERIOR

POSTERIOR

INICI