GAUDÍ I EL MODERNISME A CATALUNYA / Arts Decoratives / Ceràmica / Fàbrica Pujol i Bausis

     Inici   Modernisme   Passeig   Museu Virtual   Arquitectura   Escultura   Pintura   Arts Decoratives   Literatura   Música  

     Àrea especialCatedrals del vi   Edificis desapareguts   Modernisme funerari   Projectes no realitzats   Modernisme català fora de Catalunya  
     Bibliografia   Novetats   Propòsit   Contacti'ns   Dades d'audiència

FÀBRICA PUJOL I BAUSIS   (1858 - ca. 1960)

 [English] [Français] [Castellano]
   Ceràmica arquitectònica Modernista a Catalunya - Fàbrica Pujol i Bausis:  Història   Imatges
   Fonts i Informació addicional:  Links   Bibliografia   Llibreria de temes Modernistes   Cultivadors de les Arts Decoratives en el Modernisme Català
 

Foto familiar de Pau Pujol i Vila (1851-1927) amb la seva muller i filles. Procedencia de la  família Pujol Asmarats. AMEL (Arxiu Municipal d'Esplugues de Llobregat)
Pau Pujol i Vila que va dirigir l’empresa en la època anterior al Modernisme, amb la seva dona i dues filles.

Història:

Els inicis:
Les primeres noticies de l’empresa es situen el 12 de Juliol de 1858 en que Joan Terrada i Màrius Gourde s’associen per constituir una "fàbrica de maons". El 28 de juliol, Bartomeu Asmarats atorga en cens un terreny de mitja mojada (2450 m2) al lloc que avui ocupa la fàbrica.
La societat fundada no va comptar amb la necessària harmonia entre els socis i es va dissoldre per sentencia de 4 de febrer de 1861. A partir del 26 de febrer de 1862 la fàbrica es mantenia tancada, causant baixa a efectes de contribució.
El 28 de febrer de 1863 es signa un acord de societat entre Joan Terrada i Jaume Gelbert amb el propòsit de continuar la producció de rajoles, però el 23 d’agost del mateix any la societat es va dissoldre.
La fàbrica segueix inactiva fins que en una data desconeguda entre els anys 1870 i 1875, la família Pujol comença a gestionar-la. Jaume Pujol pren la direcció de la fabrica l’any 1874. L’any 1876 se’n fa propietari del 100% i segueix dirigint-la fins a la seva mort l’any 1892, amb l’ajuda dels seu fill Pau.

El període del Modernisme:
El fill de Jaume Pujol, Pau Pujol i Vila el succeeix i dirigirà la fàbrica durantEl personal de la fàbrica Pujol i Bausis cap a l'any 1904. Procedència Remei Artigas. AMEL l’època de més esplendor, en ple triomf del Modernisme. En aquests època la fàbrica es denomina "Fill de Jaume Pujol i Bausis", encara que popularment se la coneix com "La Rajoleta".
La fàbrica experimenta un fort creixement, el que obliga a incrementar la capacitat de producció amb nous forns que permeten una més variada i ràpida producció.
Les institucions que han recuperat el seu patrimoni documental, guarden una important documentació d’aquesta època que inclou dibuixos de Domènech i Montaner, d'Antoni Gallissà i de Puig i Cadafalch i que eren la base per el disseny de moltes de les produccions de la fàbrica. En el catàleg encara podem veure molts d’aquests dibuixos, però el que es millor, molts edificis a Catalunya conserven aquestes rajoles que es poden veure a l'Institut Pere Mata de Reus, a les Cases Lleó Morera, Amatller, Martí -Els Quatre Gats-,Macaya, etc de Barcelona, la casa Puig i Cadafalch a Argentona i moltes altres.
L’any 1901, entra a treballar a la fàbrica com a director artístic Joan Baptista Alós, que hi segueix fins a 1904, curt període en que realitza una important labor en el camp del disseny que exigeix una nova ampliació de la fàbrica.
En la documentació d’aquest període, trobem constantment referències a entregues d’importants quantitats d’elements decoratius que expressament es mencionen com a "modernistes".
També dintre d’aquest període, trobem documentació sobre el pagament a Lluís Brú de factures per treballs realitzats per a la firma.

Domènech i Montaner i El Castell dels tres dragons:Domènech i Montaner: Una vista del Castell dels tres dragons (actualment Museu de Zoologia) al Parc de la Ciutadella a Barcelona
L’any 1903, Domènech i Montaner publica a "La Veu de Catalunya" un article en que tot i lloant la tasca feta en el "Castell dels tres dragons" del Parc de la Ciutadella de Barcelona per a la restauració dels arts i procediments, fundicions de bronzes y ferros forjats, terres cuites i daurades a la valenciana, repujats de metall, alicatats de majòlica, talla de fusta i escultura decorativa "qu'es feyan allavores rudimentaris o molt malament", menciona l’esforç de molts artesans i artistes entre els que figurava en Jaume Pujol, a més d’altres reconeguts especialistes com Santigós i Ros.

Clients: arquitectes i particulars:
Aquest període ens brinda una impressionant llista d’arquitectes i particulars que compren materials a la fàbrica.
Entre els arquitectes hi trobem noms com Gaudí, Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch, Salvador Valeri, Francesc Sellés, Bonaventura Bassegoda, Josep Font i Gumà, Enric Sagnier, Josep Azemar, Manuel Joaquim Raspall, Josep Moncunill.
Entre els particulars hi trobem les famílies Güell, Aymerich, Quadras, Golferichs i altres.

Desprès del Modernisme:
L’activitat segueix sent important un cop el modernisme superat, la fàbrica continua amb una important producció. L’any 1914, s’incorpora com a director artístic, Francesc Quer i Selves que com abans l'Alós, desenvolupa una important tasca.
La producció evoluciona però cap a productes allunyats de la riquesa decorativa que va caracteritzar els anys del Modernisme. L’empresa tanca durant els anys seixanta del passat segle XX.

L’actualitat:
Afortunadament després del tancament de l’empresa, s’han pogut salvar molts dels elements que formaven part de la fàbrica, a part de molta documentació, que com ja diem més amunt, ha servit per desenvolupar interessants estudis sobre la seva activitat i en general, sobre la ceràmica, el que ha permès crear a Esplugues una considerable estructura d’estudi i conservació del que formen o formaran part institucions com el futur Museu Pujol i Bausis, el Museu de Can Tinturé i l'Arxiu Municipal, als que estan adscrits diversos especialistes.
El futur Museu Pujol i Bausis "La rajoleta" serà un Centre de ceràmica i arqueologia industrial. Els elements que en for
Museu de Can Tintoré a Esplugues de Llobregatmaran part, son als antics terrenys de la fàbrica a on es conserven diversos forns, equipaments industrials de l’època i altres fons relacionats amb l’activitat de la fàbrica a on es presenten ja actualment exposicions temporals. El seu patrimoni museístic, està constituït per tota la seqüència de les estructures i els elements més significatius del que fou un gran centre productor, com les bases de decantació, l’estança dels molins, el racó del fang, l’assentament de la màquina de vapor o el gran conjunt dels forns de cocció amb els quatre tipus: àrab, dos soterrats, dos d’ampolla i el de reflex metàl·lic.
El Museu de Can Tinturé presenta la col·lecció de rajola seriada de Salvador Miquel - més de 3000 rajoles de diferents estils i models dels segles XIV al XIX -, essent el primer museu monogràfic sobre aquest tema al món. Periòdicament realitza exposicions temporals com la que presenta actualment sobre la figura de Lluís Brú.

Imatges:

El Catàleg de Pujol i Baucis*:
 
Imatge extreta del llibre "Pujol i Bausis, centre productor de ceràmica arquitectònica a Esplugues de Llobregat" de Pia Subias, Fotograf J. G. Noddings. Capitol IV (XXXV) Imatge extreta del llibre "Pujol i Bausis, centre productor de ceràmica arquitectònica a Esplugues de Llobregat" de Pia Subias, Fotograf J. G. Noddings. Capitol I (VI) Imatge extreta del llibre "Pujol i Bausis, centre productor de ceràmica arquitectònica a Esplugues de Llobregat" de Pia Subias, Fotograf J. G. Noddings. Capitol I (VIII) Imatge extreta del llibre "Pujol i Bausis, centre productor de ceràmica arquitectònica a Esplugues de Llobregat" de Pia Subias, Fotograf J. G. Noddings. Capitol III (XXXI)

Arrambador nº 17
Projecte d'Adrià Gual, 1915

 

Arrambador nº 19
Projecte probablement de
Domènech i M., 1901
 

Arrambador nº 25
Projecte probablement de
L. Planas i Calvet, 1908
 

Arrambador nº 28
Projecte probablement de
Domènech i M., 1901
 

Imatge extreta del llibre "Pujol i Bausis, centre productor de ceràmica arquitectònica a Esplugues de Llobregat" de Pia Subias, Fotograf J. G. Noddings. Capitol III (XXV) Imatge extreta del llibre "Pujol i Bausis, centre productor de ceràmica arquitectònica a Esplugues de Llobregat" de Pia Subias, Fotograf J. G. Noddings. Capitol II (XIII) Imatge extreta del llibre "Pujol i Bausis, centre productor de ceràmica arquitectònica a Esplugues de Llobregat" de Pia Subias, Fotograf J. G. Noddings. Capitol II (XII) Imatge extreta del llibre "Pujol i Bausis, centre productor de ceràmica arquitectònica a Esplugues de Llobregat" de Pia Subias, Fotograf J. G. Noddings. Capitol I (VII)

Arrambador nº 30
Projecte de Lluís Brú, 1910

Arrambador nº 31
Projecte d’A. Gallissà, 1910

Arrambador nº 32
Projecte d’A. Gallissà, 1901

Arrambador nº 35
Projecte d’A. Gallissà, 1891-1904


Altres models de Pujol i Bausis
*:
 
Imatge extreta del llibre "Pujol i Bausis, centre productor de ceràmica arquitectònica a Esplugues de Llobregat" de Pia Subias, Fotograf J. G. Noddings. Capitol IV (XXXVII) Imatge extreta del llibre "Pujol i Bausis, centre productor de ceràmica arquitectònica a Esplugues de Llobregat" de Pia Subias, Fotograf J. G. Noddings. Capitol IV (XXXIII) Imatge extreta del llibre "Pujol i Bausis, centre productor de ceràmica arquitectònica a Esplugues de Llobregat" de Pia Subias, Fotograf J. G. Noddings. Capitol III (XXX)
Model d’inspiració Sezessió, ca. 1905
 
Model probablement segons idea de
J. B. Alòs, 1900/10
 
Model d’inspiració Sezessió, ca. 1905
 
Imatge extreta del cataleg de reproduccions de rajoles de Pujol i Bausis de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat Imatge extreta del cataleg de reproduccions de rajoles de Pujol i Bausis de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat Imatge extreta del cataleg de reproduccions de rajoles de Pujol i Bausis de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat
Facsímil rajola corresponent a l’arrambador
nº 19
Projecte de Lluís Domènech i Montaner, dibuix de Lluís Bru
Facsímil rajola corresponent a l’arrambador nº 17 Projecte d'Adrià Gual.1915 (ca). Facsímil rajola corresponent a  l’arrambador
nº 18 Projecte de Lluís Domènech i Montaner,
dibuix de Lluís Bru
 

Agraïm l’ajuda donada per les institucions i persones següents:
Museu Can Tinturé d’Esplugues de Llobregat i en particular a Marta Saliné.
Arxiu Municipal d’Esplugues de Llobregat i en particular a Roser Vilardell.
(Ambdues institucions dependents de l'Ajuntament d’Esplugues de Llobregat).

 

LINKS seleccionats a altres webs sobre la Fàbrica de ceràmica Pujol i Bausis

-http://www.ajesplugues.es/formweb.nsf/RAJOLES?Openform  Punts de venda de rajoles de Pujol i Bausis 
-
Turisme Total - Rutes Modernistes - El Baix Lobregat: de Gaudí al modernisme popular  Visites a l’Esplugues modernista
-Can Tinturé Web del Museu de Can Tinturé  
-El Modernisme al Baix Llobregat Web del xtec "Modernisme al Baix Llobregat" amb especial menció de Pujol i Bausis

 

Bibliografia específica sobre la Fàbrica de ceràmica Pujol i Bausis

Titol Autor Publicat per Any
Reseña y Catálogo de arquitectura modernista (2 vols.) Bohigas, Oriol Editorial Lumen 1983
El arte modernista catalán Cirici, Alexandre Aymá, Editor 1951
Arquitectura Modernista en Catalunya Lacuesta, Raquel / González, Antoni Ed. Gustavo Gili, S.A. 1990
Dels bells oficis al disseny actual. FAD 80 anys Mainar, Josep / Corredor-Mateos, Josep Editorial Blume 1984
Arquitectura Modernista a Reus   Pragma Edicions 2003
La Casa Navàs de Reus   Pragma Edicions 2005
L'Institut Pere Mata de Reus   Pragma Edicions 2004
El Mosaico Rossi, Ferdinando Editorial Daimon 1971
Lluís Brú fragments d’un creador de mosaics modernistes Saliné, Marta (comissària) i altres autors Ajuntament d'Esplugues de Llobregat 2005
Pujol i Bausis Subias Pujadas, M. Pia Ajuntament d'Esplugues de Llobregat 1989
Summa Artis - Volum XLII - La cerámica un arte industrial en la época del Modernismo Subias Pujadas, M. Pia Editorial Espasa Calpe, S.A. 1998
Modernisme i Modernistes Varis autors Lunwerg editores 2001
Esplugues i el Modernisme - Patrimoni i ciutat Vidal i Jansà, Mercè / Amigó,J. / Lacuesta, R. / Moragas, A. / Subias, M.P. Ajuntament d'Esplugues de Llobregat Grup de Treball 2000
 
Llibreria de temes Modernistes
Amazon.com logo
Amazon.com logo Louisiana's Art Nouveau
Suzanne Ormond
New $16.50!
Used $13.95!
Amazon.com logo Adrien Dalpayrat, 1844-1910
Horst Makus
New $68.49!
Amazon.com logo English Decorative Ceramics
John A. Bartlett

Used $23.94!
Amazon.com logo Meiji Ceramics
Gisela Jahn
New $91.35!
Amazon.com logo Art Nouveau Tiles
Hans Van Lemmen
New $46.03!
Used $41.99!
Amazon.com logo Art Nouveau Tiles
Sandie Fowler
New $32.97!
Used $26.38!
Amazon.com logo Jakob Julius Scharvogel
Arnoldsche
New $75.00!
Amazon.com logo Art Nouveau Glass and Ceramics
Inc. Book Sales

Used $35.00!
Amazon.com logo Louis Comfort Tiffany
Marilynn A. Johnso...
New $32.97!
(Prices May Change) Privacy Information

 
 

PUJAR

ANTERIOR

POSTERIOR

INICI